Dendermondse Perskring roept kandidaten Persprijzen op

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

De Dendermondse Perskring wil opnieuw haar Persprijzen toekennen. De vereniging gaat daarom op zoek naar geschikte kandidaten.

“Door de coronacrisis werd er voor het jaar 2020 een pauze ingelast, maar we zijn ervan overtuigd dat er in Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout in 2021 genoeg inwoners en verenigingen zijn die zich verdienstelijk wisten te maken”, zegt voorzitter Marc Goossens. “Daarom hebben we beslist het initiatief weer op te pikken, ook al heeft de pandemie ons nog niet helemaal verlaten.”

Voor de prijzen op het vlak van het sociaal-culturele en de sport zoekt de Dendermondse Perskring, die alle journalisten uit de regio verbindt, in de werkingsgemeenten Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke naar kandidaten. Via de Persprijzen willen de betrokken journalisten stille werkers in het daglicht plaatsen, iemand belonen die zich gedurende het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk maakte voor de gemeenschap of prestaties leverde die een regionale, nationale of internationale weerklank vonden. Zowel verenigingen en organisaties als individuen komen in aanmerking.

Wie meent de geschikte kandidaat te zijn, of te kennen, kan tot en met 31 januari 2022 de kandidatuur met bijhorende motivatie insturen bij voorzitter Marc Goossens (marc.goossens.persbureau@skynet.be) en/of secretaris Willy Van Damme (willy.vandamme@scarlet.be).

De persprijzen zullen in het voorjaar tijdens een academische zitting in Zaal Belgica BiS in Dendermonde uitgereikt worden.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven