Search

Fietsersbond formuleert 7 voorstellen voor de Leopoldlaan

Fietsersbond Dendermonde verdedigt de belangen van alle Dendermondse fietsers. Het adviseert vanuit die rol de stad over het verbeteren van de fietspaden en -verbindingen in groot Dendermonde. Vandaag maakt Fietsersbond zeven voorstellen bekend om de Leopoldlaan aan te pakken.

“Momenteel organiseert het Vlaams Gewest samen met het Stadsbestuur een digitale bevraging over de Leopoldlaan”, laat Fietsersbond weten. “Het is de bedoeling om er opnieuw een aantrekkelijke stadsboulevard van te maken. Ze willen tevens onderzoeken hoe het verkeer aan het station moet georganiseerd worden. Het uitgangspunt is dat de bussen stipter aan het station arriveren.”

“Het wordt een interessante hedendaagse uitdaging om alles te combineren: ontharding – laat ons zeker de mooie middenberm behouden, modal shift – een infrastructuur die verplaatsingen per fiets en openbaar vervoer stimuleert – en parkeren. Hoewel het niet direct bij dit project lijkt voorzien, worden ook ideeën van de nabijgelegen stationsbuurt en de Geldroplaan verzameld.”

“Vanuit de Fietsersbond willen we deze kans niet laten liggen en gaan we onderstaande adviezen aan het stadsbestuur overhandigen.”

1. Verhoogde doorgetrokken fietspaden bij de kruispunten Leopoldlaan – Sint-Jacobsstraat, Leopoldlaan-Oude Vest. Er ontstaat een drempeleffect waardoor auto’s die de Leopoldlaan willen oprijden eerst afremmen vooraleer ze het fietspad oprijden.

2. Verwijderen van enkele parkeerplaatsen die het zicht wegnemen van het naderend verkeer bij het uitrijden van de Sint-Jacobsstraat naderend verkeer en bij de zebrapaden en fietsoversteekplaats aan de Olympos. Zowel veiliger voor de fietsers op het fietspad als voor autobestuurders die de Leopoldlaan inrijden. Bij het oversteken van de Leopoldlaan kunnen de verschillende weggebruikers gemakkelijker oogcontact maken.

3. Van klinkers naar asfalt voor het fietspad. Een grote winst in rijcomfort.

4. Fietspaden achter de bushaltes leiden. Minder conflicten mogelijk tussen fietsers en op- en afstappende buspassagiers.

5. Is er een andere voorrangsregeling op het rotonde Brusselse Poort mogelijk? Graag. Op de rotonde hebben auto’s en voetgangers steeds voorrang, een fietser heeft momenteel nergens voorrang. Een onrechtvaardig, frustrerend en inefficiënt systeem.

6. Veiliger fietsen in de Geldroplaan. Een dubbele fietsstraat met middenlijn in reliëf.

7. Gescheiden verkeersafwikkeling in de Stationsstraat. Een fietspad rechtstreeks naar de fietsenstallingen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van