Search

Kiwanis Beyaert veilt paardenkoppen voor goed doel

Paaszaterdag 16 april veilt de stad in samenwerking met serviceclub Kiwanis Dendermonde Beyaert op de Grote Markt tien reuzegrote paardenkoppen. De koppen werden gemaakt door plaatselijke kunstenaars en ze vormden voor de ware Dendermondenaar een troost voor het lange wachten op zijn Ros Beiaard. De prachtige paardenkoppen sierden de voorbije twee jaar het stadscentrum. De stad en Kiwanis schenken de opbrengst aan een aantal goede doelen.

Traditioneel organiseert serviceclub Kiwanis op paaszaterdag op de Oude Dender en op de Grote Markt haar alom gekende Eendjesrace met tienduizenden eendjes en een uitgebreide randanimatie, en dit elke keer onder een grote publieke belangstelling. “De voorbereiding voor onze Eendjesrace neemt een volledig jaar in beslag. Omdat corona ook de voorbije maanden roet in het eten gooide, waren we ook dit jaar genoodzaakt om het evenement te schrappen”, zegt voorzitter Eric Van Damme.

Het voorstel van de Toeristische Dienst van de stad Dendermonde om de verkoop van de paardenkoppen op paaszaterdag mee te helpen organiseren en om de opbrengst van de verkoop samen te schenken aan de goede doelen werd door Kiwanis dan ook met groot enthousiasme aanvaard. Kiwanis neemt mee de coördinatie en de organisatie van het evenement op zich. Tien van de twaalf paardenkoppen zullen openbaar geveild worden. De gouden paardenkop op de Grote Markt en de marmeren kop aan het Justitiepaleis blijven eigendom van de stad. Deze laatste krijgt een definitieve plaats aan de nieuwe gevangenis.

Vanaf begin april worden de paardenkoppen tentoongesteld op de Grote Markt en zal men al een bod kunnen uitbrengen volgens de modaliteiten die men op www.dendermonde.be vindt. De eigenlijke verkoop start op 16 april om 14 uur en duurt tot 17 uur. Het veilinghuis van Mark Leybaert zal elk kwartier één kop via opbod toewijzen. De veiling van elke paardenkop start met een instelprijs van 2.000 euro. De opbrengst van de actie wordt ter plaatse geschonken aan een aantal geselecteerde goede doelen. “Bij de selectie hanteren we strenge voorwaarden. We willen vooral organisaties die werken rond kwetsbare kinderen ondersteunen. Onze toekomst ligt immers bij de jongeren van vandaag”, verwoordt Luc Michiels de doelstelling van Kiwanis. “We verwachten dat de opbrengst hoger zal liggen dan bij de traditionele Eendjesrace.”

Kiwanis zorgt ook voor randanimatie. De serviceclub laat trouwens de eendjes niet los en kocht een kermiskraam waarin de kinderen eendjes kunnen vissen. Verder zorgt Kiwanis op de Grote Markt voor enkele springkastelen, een foodtruck, een champagnebar en een muziekinstallatie met discjockey.

Foto: Het team van Kiwanis Dendermonde Beyaert.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van