Search

Boek over de rol van de Wildeman

In de Ros Beiaardstad mag de Wildeman nauw verbonden zijn met de Gilde der Vrije Pijnders, tijdens de officiële voorstelling van het boek ‘De Wildeman’ leerden we van auteur Jorn Vermeiren dat de figuur van de Wildeman zijn oorsprong vindt in Mesopotamië en van daar in heel Europa verspreid werd. In Dendermonde behoort de Wildeman evenwel tot het immaterieel erfgoed.

De Wildeman was in verschillende culturen al altijd een figuur die in de carnavalsperiode tot leven kwam. In Dendermonde werd de Wildeman opgepikt door de Gilde der Vrije Pijnders. De pijnders hadden vroeger het monopolie over het lossen van schepen in de Dendermondse haven. In principe kon enkel wie ‘pijndersbloed’ had door afstamming van vader op zoon toetreden tot de gilde. Voor diegenen die geen rechtstreekse bloedband konden aantonen, was er evenwel met de zogenaamde wildemansloop een uitweg.

Het lopen van de wildeman was vanaf de 15de eeuw een traditie die gekoesterd werd maar net als de gilden zelf op het einde van de 18de eeuw verdween. In 1975, tweehonderd jaar later, werd de Gilde der Vrije Pijnders opnieuw opgericht en in 1991 liep ook de wildeman opnieuw. In het Ros Beiaardjaar 2022 verwende pijnder Jorn Vermeiren zijn gezellen met een rijk geïllustreerd boek waarin de oorsprong, geschiedenis en belang van de wildeman wordt verteld. Gildedeken Gustaaf Mannaert kondigde aan het einde van de boekvoorstelling aan dat de volgende wildemansloop in augustus 2025 plaatsvindt.

Het boek “De Wildeman” is verkrijgbaar bij de Gilde der Vrije Pijnders en in het infokantoor van de toeristische dienst.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van