Kruispunt Mechelse Poort wordt veiliger voor zachte weggebruikers

Fietsersbond Dendermonde is ervan overtuigd dat in de nieuwe vergunningsaanvraag voor de herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort rekening gehouden wordt met hun verzuchtingen. De organisatie vocht vorig jaar bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen immers de oorspronkelijke vergunning aan. De Raad gaf de Fietsersbond voor een aantal punten gelijk en vernietigde die vergunning. Nu verwacht Pier Tielens als voorzitter van Fietsersbond Dendermonde een beter plan met onder meer bredere en veiliger voetgangers- en fietstunnels.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkte de voorbije weken alvast de laatste hindernissen weg om de nodige onteigeningen te realiseren. De eigenaars van de flats (Amelinckx) kregen de ontwerpnota en gingen unaniem akkoord. “We zijn tevreden dat er eindelijk serieus werk gemaakt wordt van het wegwerken van de voor de zachte weggebruiker gevaarlijke situatie op het kruispunt”, zegt de vanuit het fietsvriendelijke Limburg in Dendermonde aangespoelde Pier Tielens. “Het kruispunt Mechelse Poort is een zeer druk kruispunt waar verschillende grote verkeersassen samenkomen. Het is één van de zwarte punten op ons wegennet.”

De herinrichting Mechelse Poort past binnen het project “Wegwerken van gevaarlijke punten en zones in Vlaanderen”. Het kreeg het prioriteitennummer 14 toegewezen. De Fietsersbond Dendermonde werd in 2013 opgericht en huidig voorzitter Pier Tielens was tien jaar geleden al een van de de grootste pleitbezorgers voor een veiliger kruispunt aan de Mechelse Poort. “Wij zorgden voor bredere en veiliger voetgangers- en fietstunnels”

Het nieuwe voorstel zorgt ervoor dat het fietsverkeer gescheiden wordt van het gemotoriseerd verkeer door de aanleg van drie fietstunnels onder respectievelijk de Noordlaan, de Martelarenlaan en de Leopoldlaan. Die fietstunnels zullen met elkaar in verbinding staan zodat bereikbaarheid in alle richtingen gewaarborgd blijft. In de oksel van de Noordlaan en de Leopoldlaan komt een fietsplein waar een aantal fietspaden samenkomen. De drie voetgangers- en fietstunnels worden dankzij de acties van de Fietsersbond verbreed naar zes meter. Elke tunnel wordt hierbij opgedeeld in een voetpad van twee meter en een tweerichtingsfietspad van vier meter. Ook de toeleidende tweerichtingsfietspaden worden vier meter breed.

“De verbreding van 3 naar 4 meter vinden wij zeer positief. De oorspronkelijke drie meter was trouwens niet conform het meest recente fietsvademecum. De bredere tunnels zullen het groeiend aantal fietsers, ook de snellere en de grotere, kunnen opvangen. Dit nieuwe plan heeft veel meer oog voor de veiligheid van de kwetsbare weggebruiker en de strijd daarvoor blijft tenslotte de bestaansreden van de Fietsersbond.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement