Search

Patrick Meulebroek verlaat politiek

Gewezen schepen en OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek (69) verliet vorige maand de gemeenteraad. De CD&V-mandataris gaat met politiek pensioen. Meulebroek was het gemeenteraadslid met de langste anciënniteit en hij kan terugblikken op een rijke politieke carrière van 34 jaar. Hij was twaalf jaar schepen en zes jaar OCMW-voorzitter.

Patrick Meulebroek stelt zichzelf graag voor als “een echte Dendermondse Kopvleesfretter”. Als kind van ’t Vestje was hij als toneelspeler actief bij De Antikens en bij ’t Echt Dérremons Theaoter en als muzikant bij ‘t Klein Muziekske en bij de Ros Beiaardharmonie.

“Het contact met de mensen heeft mij van jongs af een boost gegeven”, herinnert Patrick ook graag naar zijn carrière in het onderwijs. Dat echtgenote Reinhilde en zijn drie zonen soms het slachtoffer waren van zijn inzet in al die verenigingen relativeert de gewezen technisch adviseur bij het VTI.

Al in 1982 stelde Patrick Meulebroek zich kandidaat voor de toenmalige CVP bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd verkozen en mocht meteen zetelen met een schepensjerp. Vandaag kijkt hij terug op twaalf jaar schepenambt en zes jaar OCMW-voorzitterschap. “Ik deed altijd op een constructieve en vriendschappelijke manier aan politiek”, zegt de man die door collega’s van welke politieke gezindheid ook altijd werd gewaardeerd. “Ik heb altijd oplossingen gezocht en ben fier op de vele verwezenlijkingen waaraan ik kon meewerken.”

In de gemeenteraad van september legde Karen De Ridder uit Appels de eed af als opvolgster van Patrick Meulebroek. Zij is 47, mama van twee kinderen, werkt in de banksector en is stichtend voorzitster van de serviceclub Ladies Circle Dendermonde.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van