Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

Search

“Schoolsportproject van GO! Talent komt niet in het gedrang”

Walter Deygers

De deadline voor de realisatie van het schoolsportproject van het gemeenschapsonderwijs GO! Talent in Dendermonde wordt door Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) verlengt met een jaar. “Ook sportend Vlaanderen heeft hard te lijden onder de coronacrisis”, zegt Ben Weyts. “Vele infrastructuurprojecten hebben hierdoor ook vertraging opgelopen. Maar zij zullen hun subsidie behouden en krijgen […]

Binnenkort de gemeenteraad live op uw computer?

Dendermonde – Als het aan gemeenteraadslid Walter Deygers (N-VA) ligt dan worden de maandelijkse vergaderingen van de gemeenteraad via het internet uitgezonden. “De openbaarheid van het bestuur, de toegankelijkheid van het beleid en het verkleinen van de afstand tussen overheid en burger vragen tegenwoordig meer dan openbare vergaderingen van de gemeenteraad en het inzagerecht in […]

Zorgstrategisch plan wordt op vraag van N-VA herbekeken

Baasrode – N-VA Dendermonde is tevreden dat OCMW- voorzitter en schepen van sociale zaken Patrick Meulebroeck het zorgstrategisch plan opnieuw wil bekijken met de kans dat het rusthuis in Baasrode behouden blijft. “Al jarenlang ijveren we voor het behoud van het rusthuis in Baasrode. Binnen het kader van het zorgstrategisch plan dat tot nog toe […]

Identiteitskaarten en parkeren worden duurder

Dendermonde – Nu woensdag 17 april vergadert de gemeenteraad en wordt de kostprijs van de identiteitskaarten en de parkeerretributie besproken. “Blijkbaar is dit een gepast moment om te beginnen met de verhoging van de gemeentebelastingen”, aldus Walter Deygers, fractieleider van N-VA in de gemeenteraad. Duurdere identiteitskaarten “De FOD Binnenlandse Zaken verhoogt de prijs van een […]

“Stad moet meedenken aan nieuwe M’Eire Morough”

Dendermonde – N-VA Dendermonde laat weten het jammer te vinden dat het folkfestival M’Eire Morough stopt. “De afgelopen jaren was er vanuit de stad een convenant met het festival M’Eire Morough. Het festival kon rekenen op een jaarlijkse steun van € 5.000 en de afgelopen edities waren een succes. Het familiaal karakter in een groene […]

Walter Deygers wordt N-VA fractieleider

Dendermonde – N-VA Dendermonde duidde Walter Deygers aan als nieuwe fractieleider in de gemeenteraad. “Ik heb zelf de kandidatuur van Walter voorgesteld en de fractie heeft dit unaniem goedgekeurd. Walter is nieuw in de politiek, maar in zijn vorige functie als schooldirecteur en coördinerend directeur heeft hij een ruime ervaring opgebouwd in het behandelen van […]