Zoek

Rioleringswerken na meer dan 4 jaar bijna afgerond

Sint-Gillis – De wegen- en rioleringswerken in de Weidestraat en het Camille Marchantplein zijn na meer dan vier jaar in de laatste fase belandt. “Het project omvatte de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel: een riool voert het afvalwater richting waterzuiveringsinstallatie en een afzonderlijke riool leidt het regenwater richting Vondelbeek, alsook de aanleg van een bufferbekken om de Vondelbeek niet te zwaar te belasten”, aldus stadsingenieur Jan Everaert.

Het bestuur maakte van de gelegenheid gebruik om de buurt opnieuw in te richten en verkeersveiliger te maken. In de laatste fase van de werken wordt de regenwaterriool doorgetrokken vanaf de Weidestraat tot in het Camille Marchantplein. Het afvalwater van deze straat wordt via een afzonderlijke afvalwaterriool afgevoerd naar de riool in de Plattenakker. Na de aanleg worden de wegenwerken uitgevoerd en wordt het kruispunt Camille Marchantplein, Binnestraat en Plattenakker heringericht als plateau. Het bufferbekken ter hoogte van de Volkswelzijnstraat, dat er nu zeer gebrekkig bijligt vanwege technische problemen, wordt ook opnieuw aangepakt. De werken starten deze maand en zullen ongeveer 7 maanden duren.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

2 reacties

Geef een reactie