Zoek

Vlaams Belang draagt SP-A’er voor

Dendermonde – Opschudding tijdens de gemeenteraad van 21 maart. Als burgemeester Buyse aan Stefaan Van Gucht, fractieleider van het Vlaams Belang, vraagt of zijn partij een kandidaat-bestuurder wil voordragen voor de cvba Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij, heeft De Gucht een verrassend antwoord klaar: “Wij dragen Jean-Michel De Potter voor.” De Potter is een van de stemmenkanonnen voor SP.A-Spirit.

Onmiddellijk schorste de burgemeester de vergadering en riep alle fractieleiders bij zich in zijn kabinet. Tijdens de schorsing uitten verschillende gemeenteraadsleden van de meerderheid hun ongenoegen over de “spelletjes” die het Vlaams Belang aan het spelen was. Eens de vergadering hervat, was het Jean-Michel De Potter zelf die het woord nam. Ik wil geen functie bij gelijk welke vereniging, zei hij. “Zeker niet op voordracht van het Vlaams Belang.” Als reden gaf hij aan dat zijn werk dit niet toelaat.

In een mededeling laat Stefaan Van Gucht weten dat de voordracht van De Potter er kwam als protest tegen de verdeling van de felbegeerde posten. Op de gemeenteraad wordt er, als er meerdere gegadigden zijn, gestemd over de voorgedragen kandidaten. Voor functies die de oppositie toekomen, stemmen alle raadsleden van de meerderheid steevast voor een niet-Vlaams Belanger. “Door op een perverse manier mandaat per mandaat ter stemming voor te leggen”, zo zegt De Gucht, “omzeilt de meerderheid ons aantal.” Dat aantal is 7, op een totaal van 35. Ook al is het Vlaams Belang de grootste oppositiepartij in Dendermonde, ze zal zich moeten neerleggen bij de macht van het getal.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie