Gemeenteraad herziet regels over verkoop alcohol

Dendermonde – De gemeenteraad keurde op 18 juni een aanpassing van het politiereglement goed. Tot nu stond er in het aanvullend reglement voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie dat na 23 uur geen alcohol meer mag aangeboden worden. De gemeenteraad keurde nu een verandering van het reglement goed. Nachwinkeluitbaters mogen na elf uur ’s avonds noch sterke drank, noch alcopops verkopen, maar bijvoorbeeld wel bier.

Heel concreet keurde de gemeenteraad volgend reglement goed – wat schuin gedrukt staat, is nieuw.

Na 23 uur mogen geen sterke alcoholische dranken en alcopops meer te koop aangeboden, verkocht of gekocht worden t.t.z. vanaf dan worden de alcoholische dranken ofwel verwijderd uit de verkoopzaal ofwel opgeborgen in gesloten rekken, zodat deze dranken niet meer uit de rekken kunnen genomen worden door consumenten.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord