Zoek

“Dwaas of te kwader trouw”

Grembergen – OCMW-raadslid Johan Baert kroop in z’n pen om te reageren tegen “de vele insinuaties” over een mogelijks belangenvermenging tussen het OCMW en de privésector. “Waarom zou ik dan als bestuurder in het OCMW iets anders voorstaan dan in de sociale bouwmaatschappij. Die twee dienen dus dezelfde belangen, in dit kader deze van de Dendermondse bejaarde. Wie dit “belangenvermenging” noemt is dwaas of te kwader trouw”, aldus Baert.

Je leest hieronder zijn volledige persmededeling hierover.

Johan Baert: “Van bij de aanvang van mijn OCMW-mandaat bijna 15 jaar geleden heb ik me, samen met mijn toenmalige en huidige Sp.a- collega’s, geëngageerd om te ijveren voor een goed gecoördineerde, kwalitatieve en toegankelijke ouderenzorg voor gans de huidige en toekomstige vergrijzende bevolking van Dendermonde. Het nieuwe Aymonshof, de uitbouw van de verschillende dienstencentra en diensten-aan-huis zijn hier vandaag het bewijs voor.

Ook vanuit de Vlaamse overheid worden nu belangrijke en duurzame impulsen gegeven. Deze zetten ons aan tot het permanent ontwikkelen en bijsturen van een “Zorgstrategisch plan ouderenzorg voor Dendermonde”. Misschien moeten we zelfs wat meer buiten onze eigen stadsgrenzen durven gaan kijken. Om maar te zeggen dat het weinig zinvol en efficiënt is om vandaag belangen van inwoners van verschillende deelgemeenten tegen elkaar af te wegen.

Ik wil daarom vandaag iedereen oproepen om te stoppen met het spelen van electorale politieke spelletjes op kap van de Dendermondse zorgbehoevende oudere maar eveneens op deze van de komende generaties Dendermondse belastingbetalers.

Gedurende de voorbije jaren werden door verschillende actoren, werkzaam rond het ouderenbeleid in deze stad, omvangrijke positieve voorbereidende stappen gezet. Niet in het minst door het bestuur en de ambtenaren van het OCMW van Dendermonde. Wat oa zijn vertaling krijgt in het ontwerp van -Zorgstrategisch Plan- dat thans voorligt op de OCMW-raad.

Ook de Sociale Huisvestingsmaatschappijen Volkswelzijn en de Dendermondse Volkswoningen bouwen of plannen op verschillende plaatsen in Dendermonde aangepaste bejaardenwoningen en flats. En ja inderdaad soms heel dicht bij het centrum van de deelgemeentes. Inderdaad hier en daar ten koste van parkeerplaatsen. Ik schaam me er helemaal niet voor dat we er soms voor kiezen om het belang van de bejaarde en sociale huurder boven dat van de automobilist te stellen. Dit zijn keuzes die politici nu eenmaal moeten maken.

Ik denk dat het dringend tijd wordt dat, in een samenwerkingsverband tussen het OCMW en alle private partners werkzaam in en rond woonzorg voor ouderen, verder werk gemaakt wordt van een “Masterplan ouderenzorg Dendermonde”. Uit mijn contacten met de sector is het mijn stellige overtuiging dat ook alle private partners hier vragende partij voor zijn. De tijd dat openbare en private initiatieven concurrenten waren is echt voorbij. Zeggen dat bijvoorbeeld in Baasrode de privé klaar staat om een rusthuis te bouwen als het OCMW dit niet zou doen is echt zeer oude politieke cultuur waar zowel de Dendermondse belastingbetaler als de toekomstige bejaarden fors zullen moeten voor betalen.

De zorgwensen van senioren worden geanalyseerd als een streven naar: betaalbaar stabiel wonen, in combinatie met een mobiele en kwaliteitsvolle thuiszorg. De grote wens van alle ouderen en zorgbehoevenden is zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Vandaar dat het motto ‘Stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg’ centraal moet staan in de uitbouw van de toekomstige woonzorgcirkels of zones van en rond Groot Dendermonde.

Deze aanpak sluit zeer nauw aan bij het woonzorgconcept ontwikkelt in het woonzorgdecreet van de Vlaamse regering. Immers, in elke woonzorgzone moet actie ondernomen worden om het langer thuis wonen te bevorderen en wordt er ook een zorgknooppunt geïnstalleerd, dat de draaischijf is van de woonzorgzone en waarin een ruim dienstenaanbod wordt samengebracht van alle partners openbare en private, vrijwillige en professionele.

Dit masterplan moet zowel een inhoudelijke als een financiële strategie bevatten om het aanbod aan voorzieningen thuiszorg en ouderenzorg in Dendermonde af te stemmen op de werkelijke behoeftes van nu en later om deze op een gefaseerde en systematische manier in overleg met alle partners uit te voeren.

Het OCMW van Dendermonde heeft hiervoor al heel wat initiatief genomen zoals de uitbouw van de dienstencentra, het lokaal sociaal beleidsplan, enz… Dat ze daarin de samenwerking met de privé niet schuwt mag blijken uit het samenwerkingsverband dat op stapel staat met het rusthuis in Grembergen om ook daar een woonzorgzone te realiseren. Ook met CV Volkswelzijn is er een intense samenwerking. Stad en OCMW zijn niet voor niets hoofdaandeelhouder in deze maatschappij. Waarom zou ik dan als bestuurder in het OCMW iets anders voorstaan dan in de sociale bouwmaatschappij. Die twee dienen dus dezelfde belangen, in dit kader deze van de Dendermondse bejaarde. Wie dit “belangenvermenging” noemt is dwaas of te kwader trouw. Van “belangenvermenging” is dacht ik sprake wanneer een individu persoonlijk en financieel voordeel haalt uit een mandaat. Bestuurders en voorzitter ontvangen elke vergadering een zitpenning die vooraf is vastgelegd. Niks minder maar nooit 1 cent meer. De vele insinuaties hierover zijn ronduit schaamteloos en gemeen.

Doel van het beleid moet zijn: het zelfstandig wonen van ouderen te versterken door de verdere creatie van aangepaste bejaardenwoningen binnen elke zone (is taak van de sociale bouwmaatschappijen). Voor zij die (tijdelijk of gedeeltelijk) niet meer thuis kunnen wonen, zou er een bereikbaar dagverzorgingscentrum, centrum voor kortverblijf, ultiem het verzorgingstehuis zijn. Omwille van efficiëntie en financiële beperkingen zal het niet altijd mogelijk zijn om deze (dure) residentiële zorg in elke zone aan te bieden. Duurdere en gespecialiseerde zorg zal dan in grotere cirkels moeten worden gegarandeerd. Het klassieke rusthuis van vroeger dat voor een groot deel bevolkt werd door bejaarden uit de buurt, die mits een goede thuishulp of aangepaste woning thuis hadden kunnen blijven wonen, is met onze groeiende vergrijzing onbetaalbaar geworden. Tenminste wanneer we elke bejaarde die deze residentiële zorg echt nodig heeft, ik denk hierbij bijvoorbeeld aan demente bejaarden, los van hun financiële draagkracht, deze zorg willen blijven garanderen.

Enkel een gericht en aanvullend inzetten van private-, lokale- en overheidsmiddelen kan een substantiële bijdrage leveren aan de uitbreiding, de kwaliteit en toch betaalbaar blijven van het zorgaanbod voor senioren in Dendermonde.

Elke bejaarde moet aan zijn pensioen genoeg hebben om, nu of later, elke vorm van zorg, hoe zwaar ook te kunnen betalen en dat zonder de hulp van anderen. Dit is de inzet van het toekomstige beleid in Dendermonde en trouwens in gans Vlaanderen.

Met mijn collega’s van Sp.a- Dendermonde blijf ik daar met grote fierheid voor ijveren, zowel in het OCMW als in CV Volkswelzijn.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie