Zoek

Ros Beiaardcomité werkt aan verkorte Katuit

katuit.jpg

Dendermonde – Het is geen één aprilgrap. Het Ros Beiaardcomité werkt aan een verkorte Katuit als gevolg van de werken aan de Vlasmarktbrug. Je leest hieronder het volledige persbericht dat vandaag werd verspreid.

“Het Ros Beiaardcomité heeft vanaf het moment dat het de eerste geruchten opgevangen heeft over mogelijke werken aan de Vlasmarktbrug (januari 2009) gesteld dat een Katuit zonder Vlasmarktbrug niet mogelijk is. Katuit moet dan gezien worden als de ommegang zoals we die de jongste 6 jaar in Dendermonde gekend hebben met ruim 1.000 figuranten en een 10-tal praalwagens. Door het wegvallen van de Vlasmarktbrug is het in de praktijk immers onmogelijk om een werkbaar alternatief parcours uit te stippelen waarbij een ommegang van dergelijke omvang door de Dendermondse binnenstad zou trekken. Dit is gisteren nogmaals unaniem bevestigd door het Ros Beiaardcomité.”

Onbeschoft gedrag

Na aandringen van het Ros Beiaardcomité, werd op 19 maart 2009 finaal een overleg georganiseerd met de stad en met het opdrachtgevend bestuur W&Z. Het Ros Beiaardcomité dringt, naar aanleiding van deze vergadering, unaniem aan bij het College van burgemeester en schepenen om de leidinggevende ambtenaar van de nv Waterwegen en Zeekanaal terecht te wijzen voor zijn onbeschoft gedrag, waarbij hij het voorzitterschap van de heer Norbert De Batselier en de aanwezigheid van het Ros Beiaardcomité contesteerde.

Het Ros Beiaardcomité betreurt tevens unaniem dat men niet is ingegaan op het voorstel om de werken aan de Vlasmarktbrug uit te stellen tot juni 2010. Het Ros Beiaardcomité kon zich makkelijker verzoenen met het idee dat Katuit 2010, dus na de Ros Beiaardommegang, eventueel in een ander concept kon worden voorgesteld. Anderzijds is het Ros Beiaardcomité zeer ongerust dat de door de stad en W&Z vooropgestelde timing (dus een nieuw brug voor de Ros Beiaardommegang) niet gehaald wordt.

Alternatieve parcours

Via de pers heeft het Ros Beiaardcomité vernomen dat de stad 5 alternatieve parcours aanreikt. De dag nadien ontvangt het Ros Beiaardcomité een schrijven van de stad, waarin 3 alternatieven worden voorgesteld. Deze zijn onmiddellijk door specialisten en techniekers, die jarenlange ervaring hebben met de organisatie van Katuit, grondig onderzocht.

Deze alternatieve parcours, zoals voorgesteld door de stad, zijn door het Ros Beiaardcomité nogmaals onderzocht en zijn unaniem beoordeeld als ‘niet werkbaar in de praktijk’. De alternatieven zijn ofwel veel te lang (dit is fysiek niet mogelijk voor de reuzendragers en de talrijke jonge figuranten en betekent ook dat Katuit zou uitlopen tot ver na middernacht, dit terwijl het comité, na de evaluatie van Katuit 2008, uitgerekend de bedoeling heeft om het einduur van Katuit te vervroegen); ofwel zijn er onoverkomelijke technische knelpunten (bv. straten waar het niet mogelijk is om met paarden en praalwagens in te draaien).

Het enige alternatief dat qua afstand het traditionele parcours benaderde was nog 10% langer dan het normale parcours (wat nefast is voor de fysiek van de reuzendragers en figuranten en het einduur van Katuit). Bovendien zijn op dit parcours ook tal van technische problemen gedetecteerd, zoals de onmogelijkheid om de voorgestelde straten aan te doen met praalwagens en paardenspannen van de omvang van Katuit (2,5 à 3 meter breed en minstens 10 à 12 meter lang). De tweede passage op de Noordlaan, die voorgesteld wordt, vormt een risico op het gebied van veiligheid (cf. paardenspannen die tegen het verkeer ingaan, dit bij volledige duisternis). Ook worden zeer veel ‘traditionele’ straten in dit alternatief niet aangedaan, zoals bijvoorbeeld de Kerkstraat, het Justitieplein, de Franz Courtensstraat en de Dijkstraat, waar de sfeer nochtans best tot uiting komt.

Omvang Katuit drastisch inperken

Na onderzoek van alle aangereikte alternatieven door de stad, stelt het Ros Beiaardcomité unaniem dat het enige resterende echte alternatief er nu in bestaat om de omvang van Katuit drastisch in te perken en om een parcours van gelijkaardige lengte dan het huidige parcours (max. 4,8 kilometer) te zoeken, dat in de praktijk wel werkbaar blijft. Binnen het Ros Beiaardcomité zal nu zelf een voorstel uitgewerkt worden. Er wordt gestreefd naar een Katuit met 500 à 600 figuranten en 5 à 6 praalwagens.

Het Ros Beiaardcomité benadrukt dat deze aangepaste Katuit zeker geen gemakkelijke optie is. Enerzijds moeten talrijke organisatorische aspecten, die afgestemd waren op het traditionele parcours, volledig herdacht worden, anderzijds blijft het zeer jammer dat uitgerekend in het jaar voor de Ros Beiaardommegang Katuit niet op ‘volle kracht’ kan uitgaan.

Het Ros Beiaardcomité (als inrichter van de Ros Beiaardommegang en Katuit) betreurt ook dat het bij de voorbereiding van het dossier ‘werken Vlasmarktbrug’ niet werd geconsulteerd en niet accuraat werd geïnformeerd door de stad. Pas op 24 maart 2009, heeft de stad voor het eerst officieel het Ros Beiaardcomité in kennis gesteld van het feit dat er geen Vlasmarktbrug zal zijn tijdens Katuit 2009.

Nu definitief vaststaat dat de brug er niet zal zijn, wil het Ros Beiaardcomité er toch alles aan doen om Katuit te laten uitgaan. Iedereen moet er zich wel van bewust zijn dat het geen volwaardige Katuit zal zijn van de omvang zoals we hem de laatste 6 jaar gekend hebben.

Het Ros Beiaardcomité hoopt dat de stad als een volwaardige partner mee haar schouders zal zetten onder deze belangrijke ommegangen, zodat voortaan in een positieve en constructieve sfeer kan toegewerkt worden naar Katuit en de Ros Beiaardommegang.

Dendermonde – Persbericht unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Ros Beiaardcomité op dinsdag 31 maart 2009.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie