Search

N-VA wil dat Baasroods rusthuis open blijft

Baasrode – Jong N-VA Dender heeft afgelopen zaterdag actie gevoerd aan het OCMW rusthuis van Baasrode, dit in aanwezigheid van Vlaams Parlementslid Helga Stevens (N-VA). “Nu de beslissing over de toekomst van het ouderenbeleid in het algemeen en het rusthuis van Baasrode in het bijzonder, in handen van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid en de bevoegde minister Veerle Heeren ligt, willen we samen met de bevolking druk zetten op de Vlaamse Regering”, vertelt Mario Rottiers, voorzitter van N-VA Dender. “Helga Stevens, die lid is van de commissie Sociale Zaken, zal in het Vlaams Parlement alvast onze opinie verdedigen”.

Dat er nood is in Dendermonde aan voldoende ouderenzorg is geen geheim. “Dendermonde heeft een eerder oudere bevolking”, gaat Rottiers verder. “Het aantal rusthuisbedden in Dendermonde dient daarom behouden te blijven. Een afbouw zou immers tot gevolg hebben dat zorgbehoevende Dendermondenaars minder zullen kunnen opgevangen worden in hun eigen stad en dat zij hun heil dus elders dienen te zoeken. Bovendien zou het rusthuis in Baasrode ideaal zijn om een volledige zorgcirkel binnen een gemeenschap in te planten, niet alleen omdat de gronden reeds werden aangekocht en de budgetten vrijgemaakt, maar ook door de unieke ligging in de dorpskern en zeker ook door de reeds bestaande integratie van de huidige rusthuisbewoners in tal van activiteiten in deze deelgemeente.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie