Zoek

Nieuw ontwerp ‘Gevangenis-RUP’

Dendermonde – Op 23 juni 2010 stelde de Oost-Vlaamse provincieraad het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde’ voorlopig vast. Dat RUP bestaat uit de grenslijn zelf en uit het deelplan ‘Dendermonde West’, en komt er ter vervanging van het RUP dat na klachten van buurtbewoners door de Raad Van State werd vernietigd. Het RUP is vooral van belang omdat het de bouw van een nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster regelt. Daarnaast worden ook nog een aantal zonevreemde tuinen en het bejaardentehuis, dat ook zonevreemd is, zone-eigen gemaakt.

In het deelplan ‘Dendermonde West’ wordt een groot randstedelijk groengebied voorzien, naast een zone voor de bouw van een nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster. Voor de nieuwe gevangenis wordt ook voorzien in een ontsluitingsweg die de Gentsesteenweg via de Tragel en de ontsluitingsweg met de gevangenis verbindt.

Het nieuwe RUP, zo luidt het in een mededeling van het provinciebestuur, houdt rekening met alle bezwaren en opmerkingen die gemaakt werden door de bezwaarindieners bij de Raad van State. De grenslijn zelf is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vernietigde plan. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk tot een afgewerkt plan te komen, en de definitieve vaststelling nog dit jaar te kunnen doen, zodat het plan tegen februari – maart 2011 in werking kan treden.

De Provincie organiseert op dinsdag 24 augustus 2010 om 20 uur in de sporthal van Sint-Gillis een inspraak- en infovergadering waarop iedere geïnteresseerde aanwezig kan zijn. Het RUP-ontwerp ligt ook ter inzage in het Administratief Centrum van Dendermonde (Franz Courtensstraat) en in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid (W. Wilsonplein, Gent). Wie bezwaren of opmerkingen heeft, kan die van maandag 19 juli 2010 tot en met donderdag 16 september 2010 indienen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie