Search

Open Monumentendag op zondag 12 september

De 22ste Open Monumentendag staat in het teken van water, vuur, aarde en lucht. En dat is niet toevallig. In de oudheid dacht men dat de hele wereld eruit was opgebouwd. Er is dus geen stad of dorp in Vlaanderen waar het bouwkundige, landschappelijke, archeologische en zelfs het mobiele erfgoed niet doordrongen is van die basiselementen.

Ook Dendermonde neemt opnieuw met een uitgebreid programma deel aan de Open Monumentendag.

Stadhuis Dendermonde
Grote Markt, doorlopend van 10 tot 18u.
Kennismaking met de unieke verzameling schilderijen van de ‘Dendermondse School’ die in de 19de en 20ste eeuw een elementaire picturale bijdrage leverde aan de Vlaamse landschapsschilderkunst. In de aula vertonen we een film die informatie verschaft over het belfort.

Onze Lieve Vrouwekerk Dendermonde
Kerkstraat, doorlopend van 13.30 tot 16.30u.
Doorlopende rondleidingen met aandacht voor informatie rond verlichting, verwarming en begrafenisgebruiken. Op het doksaal geeft de organist uitleg over de werking van het orgel.

Water en vuur binnen de stadsmuren
Vertrek aan het stadhuis om 14u en 16u.
Stadswandeling waarin de gids de aandacht trekt op de rol van water en vuur op het openbare en het privéterrein: waterputten en -pompen, rioleringen, watertorens, waterlopen, bruggen, getijdenwerking, dijken, overstromingen, sluizen, sas en getijdenmolens, brandbestrijding, verwarming, energievoorziening en verlichting.

Langs de waterkant
Vertrek aan het stadhuis om 10u. en 14u.
Fietstocht langsheen de Schelde met haar dijken, stuwsluis, bruggen, veren, polders, natte weiden, rootputten, kleiwinning en bleekvelden. In de voormiddag brengen we een bezoek aan de Sint-Onolfspolder en Appels, in de namiddag rijden we naar Moerzeke, nemen het Veer naar Baasrode en bezoeken de polders van Baasrode en Vlassenbroek.

Stoomtrein Dendermonde-Puurs
Fabrieksstraat 118, tel. 042-33.02.23
doorlopend van 9 tot 18u.
Baasrode bezit een vereniging van vrijwilligers die zich actief inzetten voor het bedrijfsklaar bewaren en gebruiken van oude spoorweginfrastructuur. In het station en in de werkplaatsen krijgt u uitleg over de omzetting van stoom in energie. Nadien maken we een ritje met de stoomtrein.

Scheepvaartmuseum Baasrode
St.-Ursmarusstraat 137, tel. 0476-27.81.09
doorlopend van 10 tot 18u.
Op de ‘Scheepswerven Baasrode’ ligt de kiel van een replica van de Baasroodse botter “Rosalie”. Op de werf kan men demonstraties meemaken van het “branden” van planken met behulp van vuur en water en krijgt men uitleg over de functie van de Baasroodse botters en het bouwen van houten schepen. Bij het bouwen van en het navigeren met houten schepen komen alle natuurelementen aan bod.

Van polder naar overstromingsgbied
Vertrek aan de kerk van Vlassenbroek om 14u.
Geleid bezoek aan de Vlassenbroekse polder met informatie over het polderbestuur, de geschiedenis van de inpoldering en de geplande waterbeheersingswerken met een overstromingsgebied.

Sint-Ursmaruskerk
Geleide bezoeken tussen 14 en 18u.
Kennismaking met de geschiedenis en het kunstpatrimonium van deze aan de Scheldedijk gelegen kerk, inlandse baken voor schippers en vissers.

Beiaardconcert, Grote Markt
13u.: de stadsbeiaardier Marc Van Boven laat zich inspireren door de vier elementen.
Kioskconcert, Grote Markt
14.30u.: K.K.H. De Eendracht Baasrode

Tijdelijke tentoonstellingen
– Vleeshuismuseum, Grote Markt 32
Uit de museumreserve: Licht in de duisternis!

– Museum voor Volkskunde, Begijnhof 25
Museum- en Archiefaanwinsten 2009

– Stadhuis, Grote Markt 1, Ros Beiaardzaal
Retrospectieve kunstschilder/glazenier Cyriel Los

Informatiepunt
Vleeshuismuseum, Grote Markt 32 : 10 tot 18u. Tel:052 22 04 65

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie