Search

N-VA pleit voor gesloten jeugdinstelling in Dendermonde

Dendermonde – N-VA lanceerde gisteren tijdens een bezoek aan de gevangenis het voorstel om de accommodatie in de toekomst als gesloten jeugdinstelling in te richten.

“Uit parlementaire vragen die ik hierover stelde aan de bevoegde ministers is er nog geen nieuwe bestemming bepaald”, liet N-VA volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot weten. “N-VA legt de nadruk op Dendermonde als penitentiair centrum en pleit om, na een grondige renovatie, de gevangenis aan te wenden als gesloten jeugdinstelling. De noodzaak aan opvangplaatsen en de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen zijn hierbij belangrijk.”

De partij benadrukt dat bij “de renovatiewerken maximaal moet samengewerkt worden met Monumentenzorg gezien zowel de buiten- als de binnenzijde van het gebouw is beschermd”.

Hieronder vind je de volledige persmedeling van N-VA.

Dendermonde is een belangrijk penitentiair centrum. Al sinds 1863 is de huidige gevangenis aanwezig in de Stad. Ook in de toekomst blijft Dendermonde belangrijk als detentiehuis. In het “Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden” voorziet justitie de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde, ter vervanging van de bestaande. Het gevangeniswezen blijft dan ook een belangrijke bron van werkgelegenheid voor Dendermonde en omstreken.

Nu er een nieuwe gevangenis komt in Dendermonde, wil N-VA het debat openen over de herbestemming van de bestaande gevangenis. Momenteel is er nog niets bepaald voor de nieuwe toekomst van het huidige gebouw. N-VA stelt dan ook voor om de gevangenis van Dendermonde om te vormen tot een gesloten jeugdinstelling voor jeugddeliquenten. Dit komt tegemoet aan de noodzaak voor bijkomende plaatsen voor jonge criminelen. In 2010 deelde de toenmalige Minister van Justitie mee dat er in dat jaar maar liefst 1180 keer een minderjarige diende worden geweigerd omdat er geen plaats was. Bovendien sluit een gesloten jeugdinstelling aan bij de huidige functie van het gebouw en bij de lange geschiedenis van Dendermonde als penitentiair centrum. Ook stimuleert dit de werkgelegenheid in de streek. Tot slot zou de inplanting van een gesloten instelling ook voor een geografische spreiding van gesloten jeugdinstellingen zorgen, waardoor bezoek door familie van de jongeren vergemakkelijkt wordt. Naast Ruiselede in West-Vlaanderen, Everberg in Vlaams Brabant, Mol in Antwerpen en Tongeren in Limburg, zou er nu ook Dendermonde in Oost-Vlaanderen bijkomen.

Infrastructuur

Het is duidelijk dat een verouderde gevangenis niet meteen in gebruik kan genomen worden als gesloten instelling. De huidige infrastructuur, die recent nog in het nieuws kwam, dient grondig gerenoveerd te worden alvorens ze in gebruik genomen kan worden. Bovendien zijn de vereisten voor een gesloten jeugdinstellingen anders dan de infrastructuur voor volwassen gedetineerden. Voor de verbouwingswerken dient uiteraard rekening te worden gehouden met het gegeven dat de gevangenis van Dendermonde van binnen en buiten een geklasseerd gebouw is. Dit wordt dan ook de uitdaging van dit project. In nauw overleg met Monumentenzorg dient bekeken worden welke aanpassingen aan het gebouw nodig zijn.
De geklasseerde status van het gebouw mag echter geen reden zijn om niet voor een gesloten jeugdinstelling te gaan. Het gebouw biedt nu al in grote mate de vereiste infrastructuur, de bereikbaarheid en de veiligheid die voor een dergelijke instelling vereist is.

Het ombouwen van een geklasseerde gevangenis naar een gesloten jeugdinstelling is ook niet nieuw. Zo werd recent de oude gevangenis van Tongeren omgebouwd. De ervaringen uit Tongeren zullen dan ook waardevol zijn voor Dendermonde.

Vandaag verblijven er in Dendermonde ongeveer 230 gedetineerden. Rekening houdend met de nodige aanpassingswerken zou Dendermonde als gesloten jeugdinstelling dienst kunnen doen voor 100 tot 150 plaatsen, dit in functie van de noden.

Werkgelegenheid

Vandaag werken er ongeveer 130 personen in de gevangenis van Dendermonde. Hierbij dienen ook de begeleidende personen van ondermeer de VDAB worden geteld. Rekening houdend met de bijzondere noden van een gesloten jeugdinstelling kan Dendermonde als gesloten instelling dan ook gemakkelijk aan een 150 personen werk verschaffen. Dit is voor N-VA een belangrijk argument in de beslissing om de gevangenis een nieuwe bestemming te geven.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie