Search

Vlaams parlement wil doortrekking N41 bespoedigen

Dendermonde – Het Vlaams parlement stemde gisteren een resolutie die de Vlaamse regering onder druk zet om met spoed werk te maken van de doortrekking van de N41.

Bart Van Malderen, Vlaams volksvertegenwoordiger en ook schepen voor mobiliteit en verkeer in Dendermonde: “De doortrekking van de N41 tussen Dendermonde en Aalst is één van de 14 missing links uit het Oost-Vlaams Masterplan Wegennet. Deze doortrekking tussen Dendermonde en Aalst moet een betere ontsluiting geven voor beide steden.”

Welk tracé zal worden gevolgd is nog niet helemaal zeker. De provincie voert op dit ogenbik een milieueffectenrapport uit. “Hierbij onderzoekt men wat de effecten en gevolgen op mens en natuur zouden zijn als de N41 wordt doorgetrokken tussen Aalst en Dendermonde. Bovendien worden ook voorstellen geformuleerd om de nodige milderende maatregelen te treffen die deze effecten kunnen opvangen. Op deze manier zal de provincie een definitieve keuze kunnen maken over het precieze tracé van de door te trekken N41. Er worden immers verschillende tracés onderzocht. Dit hele proces moet midden 2012 uitmonden in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) N41”, aldus Bart Van Malderen. Hoe dan ook kan er volgens Van Malderen “geen sprake zijn van een nieuwe autosnelweg wat sommigen ook beweren”.

Het Vlaams parlement vraagt de Vlaamse regering “om zo snel mogelijk in overleg te treden met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen om er alles aan te doen om het milieueffectrapport en het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan nog voor het einde van dit jaar af te ronden, zodat begin volgend jaar kan worden aangevangen met de studie voor de technische uitwerking van die nieuwe verbindingsweg en ten laatste in 2013 de eerste fase van de infrastructuurwerken kan worden aangevat.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie