“Mobiliteitsplannen Dendermondse OpenVLD getuigen van weinig dossierkennis”

Schepen van mobiliteit Bart Van Malderen reageert in een persmededeling op de aankondiging van Open Vld om morgen actie te voeren rond het parkeerbeleid van de stad. Bart Van Malderen (sp.a): “Ik vraag mij echt af of de VLD-raadsleden slapen tijdens de gemeenteraad. Sinds we de controle op het parkeren verbeterden, horen we positieve echo’s van de handelaars. Het parkeerregime voor de dakparking van de bibliotheek werd op de vorige gemeenteraad al aangepast en op de volgende gemeenteraad wordt een nieuw retributiereglement voorgelegd. Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld om de prijzen van de dakparking te verlagen naar 0,60 euro/uur met een maximum van 4,5 euro/dag. Er zullen ook 60 parkeerabonnementen voor de dakparking beschikbaar zijn”.

“De OpenVLD zou ook moeten weten dat de parking Gedempte Dender geen eigendom is van de stad. De plannen voor de heropwaardering van de Oude Dender lopen en er worden alternatieve parkeerplaatsen voorzien. We bespreken maandag a.s. de stedenbouwkundige aanvraag voor de nieuwe Bogaerdbrug op het schepencollege. De liberale partij hoort ook te weten dat de bouw van een ondergrondse parking al voorzien is in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en het mobiliteitsplan. Concrete pistes hiervoor worden nu al onderzocht met het oog op een snelle realisatie. Dat … of men slaapt op de gemeenteraad”, aldus de schepen van mobiliteit.

Van Malderen zegt nog oren te hebben naar alle voorstellen rond mobiliteit- en parkeerbeleid, maar hoopt dat de liberale gemeenteraadsleden in de toekomst met meer kennis van zaken zullen spreken.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

Nieuwe planten ruil- en weggeefmarkt

Op 6 mei organiseren FERM en Tuinhier Grembergen opnieuw een planten ruil-en weggeefmarkt op het kerkplein in Grembergen. Kamerplanten, groente- en fruitplanten,

Eén reactie

 1. Zoals verwacht reageert Schepen Van Malderen alweer geïrriteerd wanneer de oppositie over mobiliteit spreekt.
  Uiteraard kennen we de beslissingen die op de gemeenteraad, raadscommissies en schepencollege genomen worden. Maar er is een groot verschil tussen woord en daad, tussen beslissing en uitvoering. Zo heeft Open Vld meer dan 3jaar lang gevraagd een fietsparking in het centrum van Schoonaarde aan te leggen, na het verdwijnen van het dorpsplein. Pas toen we het talmen in de pers brachten, werd de beslissing uitgevoerd.

  De problematiek van de dakparking Bibliotheek werd door Open Vld aangekaart op de gemeenteraad van oktober. Momenteel is er nog niets veranderd; sliep de Schepen misschien op de gemeenteraad? De tarieven worden dus volgende maand ter bespreking voorgelegd. Hopelijk duurt de uitvoering niet zo lang als bij de fietsparking in Schoonaarde.

  Uit de liberale voorstellen op de gemeenteraden voor de Gedempte Dender blijkt duidelijk dat we op de hoogte zijn van het dossier. Maar heeft de Schepen wel oren naar onze visie: parkeerplaatsen, veel groen en een waterpartij. De Schepen kan bij de bespreking met de hogere overheid deze optie aanhalen.

  Meer dan 3 jaar geleden stelde ik op de gemeenteraad voor ondergrondse openbare parking te voorzien onder het gebouw ter hoogte van het kruispunt Oude Vest/Leopold II laan. De Schepen vond dit zinloos. Omdat het voorstel van de oppositie kwam? Natuurlijk weet Open Vld dat een ondergrondse parking opgenomen is in het ruimtelijk structuurplan. Maar Open Vld wil dan wel het behoud van parking op de Vlasmarkt en vooral een snelle realisatie.
  Mag dat niet benadrukt worden? Zielige reactie van de Schepen.

Geef een reactie