Zoek

“Dendermonde als winkelstad promoten en versterken”

Appels – Voor Martine Van Hauwemeiren (CD&V) zijn haar bevoegdheden landbouw en middenstand erg verbonden met elkaar. “Het gaat in beide gevallen over ondernemers die opstaan en gaan slapen met hun zaak”, zegt ze.

De schepen, zélf landbouwster, wil een positief imago te creëren voor de boerenstiel, onder meer door een plattelandsspel dat ze samen met de kindergemeenteraad heeft opgesteld, en het aangelegde Ros Beiaard Ruiternetwerk, een van de initiatieven waardoor ze een plattelandscultuur wil creëren, een stap naar veel meer onderling begrip.

“Door de oprichting van een dienst landbouw krijgen land- en tuinbouwers, en de polders, ook een plek op het AC, én een website met informatie”, voegt de schepen toe. Om duurzame landbouw te stimuleren, biedt de stad ook een subsidie aan voor de ontleding van grond.

Voor Groen is het optimaal behoud van landbouwgebied een speerpunt, legt lijsttrekker Matthias Coppens uit. Hij heeft het over “meervoudig gebruik van de open ruimte waar landbouw, natuur en recreatie samengaan.” Daarnaast ijvert Groen voor een goed evenwicht tussen passief groen (parken, bos, graspleintjes) en actief groen (volkstuintjes, stadslandbouw, compostruimte, ruimte voor gedeelde kippen…), en wil de partij ook de Dendermondse boeren sensibiliseren om op haalbare wijze de stap te maken naar een duurzame productie.

Klimaat

Als schepen van middenstand wil Van Hauwermeiren in eerste instantie het middenstandsleven ondersteunen. “We moeten de nodige financiële en logistieke middelen voorzien om Dendermonde als winkelstad te promoten en te versterken.” Een initiatief in dat kader is het project ‘de kleine reus’, kinderopvang voor ouders die op zaterdagnamiddag hun boodschappen doen in de stad. Van Hauwermeiren zette ook haar schouders onder de nog ontbrekende handelsverenigingen, waardoor elke deelgemeente er vandaag een heeft.

Voor de toekomst denkt Van Hauwermeiren aan de oprichting van een geschenkbon die geldig is bij alle Dendermondse handelaars, een project waar ze vandaag al volop mee bezig is.

Ook voor Hilde Dierickx van Open VLD moet het stadsbestuur vooral een middenstandsvriendelijk klimaat creëren en handelaars ondersteunen. “Dat gebeurt wel in Dendermonde, maar er waren te weinig nieuwe initiatieven.” Wat wel gebeurt, is vaak een initiatief van organisaties of de handelaars zelf, zegt ze. “Er is ook weinig of niets gedaan om de winkelstraten aantrekkelijker te maken of om bijvoorbeeld buurtwinkels te herwaarderen.

Er zijn nog steeds pestbelastingen voor handelaars, zoals de belastingen op reclameborden.” Verder stelt de liberale lijsttrekster dat het bedroevend is “dat het bestuur niet zorgt voor voldoende parkeergelegenheid in het centrum van Sint-Gillis en voor goede bereikbaarheid van de industrieterreinen met het openbaar vervoer.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie