Zoek

ACW pleit voor betaalbare woningen en bouwgronden

Dendermonde – ACW Dendermonde overhandigde vorige woensdag zijn prioriteitennota voor de komende bestuursperiode aan burgemeester Piet Buyse.

“Traditiegetrouw heeft ACW Dendermonde in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bij sympathisanten en inwoners gepeild naar hun verwachtingen ten aanzien van het stadsbestuur voor de komende legislatuur”, aldus ACW-woordvoerder Jan Pauwels.

“Kwalitatief en betaalbaar wonen voor iedereen, kwam daaruit naar voren als absolute prioriteit. Niet het zozeer het totale aantal sociale woningen stond ter discussie, maar wel hun kwaliteit en hun geschiktheid voor een aantal specifieke groepen: éénoudergezinnen, bejaarden of rolstoelgebruikers. De evenwichtige spreiding van deze voorzieningen over het volledige grondgebied was eveneens een weerkerende vraag. Bij jonge starters detecteerde ACW een grote nood aan betaalbare woningen en bouwgronden.”

Het behouden van rusthuizen in de deelgemeenten is eveneens voor het ACW een belangrijk aandachtspunt. Maar ook “de nood aan een snelle oplossing voor de bouw van een nieuwe gevangenis” en “een snelle doortrekking van de N41 zodat het zwaar verkeer uit de stads- en dorpskernen kan worden geweerd” staan hoog op het prioriteitenlijstje van de organisatie. ACW heeft het in zijn nota ook over schuldpreventie, betere ondersteuning van de speelpleinwerking en vrijwilligerswerk in het algemeen.

De prioriteitennota van het ACW Dendermonde zal huis aan huis worden verdeeld. “Elke Dendermondenaar ontvangt de komende week dus zijn exemplaar. ACW Dendermonde hoopt als koepel van de christelijke werknemersbeweging met o.a. ziekenfonds, vakbond, thuiszorg, sociaal-culturele organisaties voor senioren en gezinnen op deze manier de kandidaten bij de naderende gemeenteraadsverkiezingen bewust te maken van de verzuchtingen van een groot deel van de Dendermondse bevolking”, aldus Jan Pauwels.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Eén reactie

  1. Het is ZEER terleurstellend dat ACW , met geen woord rept , over het reeds lang aanslepend dossier , de herwaardering van het kerkplein te OUDEGEM
    Graag hadden we hun huidig standpunt onder de loupe genomen.
    (Actie groep leefbaar Oudegem met 2000 petitie ondertekenaars , voor BEHOUD kerkplein OUDEGEM ..
    Graag concrete en duidelijke standpunten voor de herwaardering van het plein nu. “Zowel duidelijkheid van ACW als van alle andere politieke families
    NU !!

Geef een reactie