Zoek

Leen Dierick : “Het zal moeilijker worden om zelf alles te betalen”

Dendermonde – Eerste schepen Leen Dierick (CD&V) nam bij het begin van de legislatuur de bevoegdheid van openbare werken over van Piet Buyse. Vandaag kijkt ze trots terug op de realisatie van de nieuwe bibliotheek, het wegnemen van de rotonde in Grembergen en het oplossen van het probleem van de Zwarte Beek die voor veel verzakkingen zorgde in Baasrode.

“Bij de vernieuwing van het dorpsplein in Baasrode was ik van in het begin betrokken. Dat is ook een project dat we volledig zelf hebben gefinancierd, waardoor we niet moesten wachten op subsidies en alles sneller kon gaan.” Dierick noemt ook nog de renovatie van het Sas, de wandelpaden en de Bogaerdbrug.

Globale aanpak

“We bekijken dossiers steeds globaal”, legt Dierick uit. “Als we een fietspad aanleggen, dan kijken we ook naar de ondergrond, en zullen we zonodig ook de riolering vernieuwen. Het voordeel is dat je dan maar één keer moet breken, maar het nadeel is dat het dan allemaal wat langer duurt, want dat zijn zeer complexe subsidiedossiers.”

Kris Verberckmoes (Open VLD) beseft dat werken steeds gepaard gaan met hinder, maar wil dat er meer aandacht is voor de omwonenden en handelaars. “De aannemer moet geresponsabiliseerd worden om duur en hinder zoveel mogelijk te beperken, én men moet zoveel mogelijk faseren om een vlotte mobiliteit te garanderen.”

“Lintjes knippen”

Voor Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) moet de schepen meer haar politiek gewicht inzetten. “De schepen is meester in het lintjes knippen, maar ze zou haar politiek gezag meer moeten laten gelden, bijvoorbeeld wanneer onderaannemers slecht werk leveren.” Vandaag laat ze de administratie te veel aan haar lot over, zegt hij. Een ander teer punt voor Vlaams Belang zijn de studiebureaus die volgens Van Gucht heel duur zijn. “Alleen de studiebureaus
worden er rijker van.”

Prioriteiten voor de komende bestuursperiode

Prioriteiten voor Open VLD zijn het onderhoud van wegen en voetpaden, maar ook de waterbeheersprojecten zoals het Sigmaplan in Vlassenbroek. “De stad moet ook op andere plaatsen het overstromingsgevaar indijken, en watergevoelige plaatsen aanpakken.”

Voor Vlaams Belang is de grote prioriteit de verschillende scholenassen: de wegen die fietsende scholieren ’s ochtends en ’s avonds volgen van en naar school.

Ook Dierick heeft een lijstje met projecten. Europa verplicht om regenwater en afvalwater gescheiden af te voeren, waardoor er nog veel rioleringsdossier zullen zijn. Daarnaast zijn er ook plannen voor de heraanleg van de Mechelsesteenweg waarbij doorgaand gescheiden wordt van plaatselijk verkeer en een nieuwe collector in Mespelare met de heraanleg van het dorpsplein om er maar twee te noemen. Dé uitdaging volgens Dierick is om alles betaalbaar te houden in de komende legislatuur: “Het zal moeilijker zijn om subsidies te krijgen, en moeilijker om zelf alles te betalen.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie