Zoek

Doe mee aan de grote fietsenquête van het stadsbestuur

Dendermonde – Het is het stadsbestuur opgevallen dat “de verkeersdrukte in en rondom Dendermonde alsmaar groter wordt” en dat “de mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen en bijkomende parkeergelegenheid te creëren of nieuwe wegen aan te leggen op dit ogenblik beperkt zijn”.

Omdat bovendien de auto dikwijls voor korte afstanden wordt gebruikt, wil de stad het roer omgooien en het gebruik van de fiets meer promoten. “Zowel in het woon-werkverkeer als bij het vervoer van en naar het station blijkt het aandeel auto’s op afstanden tot 5 kilometer in Dendermonde hoger te liggen dan elders in Vlaanderen”, meldt het bestuur. “Afstanden tot 5 kilometer zijn nochtans perfect met de fiets te overbruggen in een tijdspanne van 15 minuten. Het feit dat de auto het vaak nog haalt op deze korte afstanden in Dendermonde is voor de stad een signaal dat het fietsen onvoldoende aantrekkelijk en/of veilig ervaren wordt om een volwaardig alternatief te kunnen vormen voor de auto.”

Het stadsbestuur wil daarom werk maken van een fietsbeleidsplan : “In dit fietsbeleidsplan wordt een analyse gemaakt van de knelpunten, potenties en het huidige beleid ten aanzien van fietsers en zullen een aantal doelstellingen en concrete acties op korte en middellange termijn opgenomen worden.”

“Momenteel zit de studie in de onderzoeksfase, waarbij het aantal fietsers geteld wordt op verschillende locaties. De huidige staat van de fietspaden (trillingscomfort, breedte, materiaal, afscheiding van de rijweg enzovoort) werd reeds opgemeten door de meetfiets van de Fietsersbond en er wordt een analyse gemaakt van de ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn. Hierbij wordt er onderzocht of er verbanden zijn tussen die verschillende zaken. Daarnaast wordt het gebruik en de kwaliteit van de fietsstallingen bekeken.”

De stad wil evenwel ook de stem van de fietser horen en lanceerde daarom een fietsenquête. De vragenlijst is tot 30 juni online beschikbaar.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie