Zoek

Stad overweegt ‘Bib aan huis’ voor minder mobiele inwoners

Dendermonde – De bibliotheek in Dendermonde krijgt elk jaar duizenden mensen over de vloer. Omdat niet iedereen even makkelijk de weg vindt naar de hoofdbibliotheek start de stad een project dat mogelijks kan leiden tot een ‘Bib aan huis’ voor “inwoners in een thuiszorgsituatie’.

“Ook na de sluiting van de filialen begin 2014 zien we dat de meeste mensen de weg naar de hoofdbibliotheek gevonden hebben. Toch weten we uit cijfers dat er een aantal doelgroepen zijn die we vanuit de bibliotheek moeilijker bereiken: jongeren, personen in armoede, personen met een verminderde mobiliteit … Nochtans kan onze dienstverlening net voor hen een grote meerwaarde betekenen”, melden schepenen Lien Verwaeren en Patrick Meulebroek.

“In 2015 legt de bibliotheek de focus op mensen met een beperkte mobiliteit. We weten hier dat enkel de fysieke nabijheid van een bibliotheek niet voldoende is en zijn dus op zoek gegaan naar partners die deze doelgroep reeds kennen en er mee werken.”

“In samenspraak met de collega’s van het OCMW werd ervoor gekozen om in dit kader een pilootproject te starten in Baasrode. Vanaf 15 juni kunnen bezoekers van het lokaal dienstencentrum ’t Plein ter plaatse boeken, cd’s en dvd’s aanvragen.”

“Als dit goed loopt, wil de bib in het najaar nog een stap verder gaan en ook een ‘Bib aan huis’ opstarten voor inwoners in een thuiszorgsituatie. We hebben voor een lokaal dienstencentrum geopteerd omdat we beide werken voor eenzelfde doelgroep: mensen die of sociaal geïsoleerd zijn, of langdurig ziek/gehandicapt/slechtziend zijn of ouderen zijn, beperkt in hun mobiliteit. Voor de boekbedeling aan huis zullen we samenwerken met de thuiszorgcoördinatoren.”

De stad zal het project na zes maanden evalueren en nagaan hoe het “ook in de andere deelgemeenten een aangepaste dienstverlening kunnen uitrollen voor deze doelgroepen”.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie