Zoek

Empro Europe verliest vergunningen

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

De provincie Oost-Vlaanderen besliste op 16 januari om de vergunningen van Empro Europe in Dendermonde op te heffen. Empro Europe kwam onder vuur te liggen nadat buren herhaaldelijk de ondraaglijke reukhinder rond het bedrijf hadden geklaagd.

De procedure voor het schorsen of opheffen van de vergunning werd opgestart op 27 september 2019. Aanleiding waren de extreme en aanhoudende geurhinder en de veelvuldige klachten van omwonenden. De hinder werd ook officieel vastgesteld door de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de lokale politie.

Hinder blijft onaanvaardbaar

“Zelfs na de vele verbeteringspogingen van het bedrijf en de intensieve opvolging door de afdeling Handhaving en verschillende consultants, blijft de hinder onaanvaardbaar. Dit werd ook gestaafd aan de hand van een geuronderzoek uitgevoerd door een erkend deskundige in de discipline lucht. In beide adviezen wordt voorgesteld om de vergunningen te schorsen of op te heffen”, aldus de provincie.

Beroep tegen beslissing is mogelijk

“Op basis van alle elementen oordeelt de deputatie daarom om de vergunningen op te heffen. Het bedrijf kan tegen deze beslissing van de deputatie in beroep gaan bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu binnen een termijn van 30 dagen. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het ingestelde beroep binnen een termijn van honderdtwintig dagen. Dergelijk beroep schorst de beslissing van de deputatie, wat wil zeggen dat gedurende de beroepsperiode het bedrijf verder kan exploiteren in afwachting van een definitieve beslissing.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van