Zoek

Nieuwe voetpaden voor kerkplein in Oudegem

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

De stad laat weten dat maandag 10 september het tweede deel van de werken aan het kerkplein in Oudegem start. “De werken omvatten de uitbraak van de verharding voor de kerk, nieuwe borduren en kantstroken, gevolgd door de aanleg van betonklinkers, zitbanken en plantvakken. Aansluitend wordt het voetpad in de Hofstraat vanaf het kruispunt met […]

Gentsesteenweg wordt tijdelijk opgelapt

Dendermonde – De gemeenteraad keurde deze maand een bedrag van ongeveer 135.000 euro goed voor tijdelijke werken in de Gentsesteenweg. De werken zullen plaatsvinden in augustus. De wegen- en rioleringswerken in de Gentsesteenweg en Krijgem zijn opgenomen in de meerjarenplanning 2014–2019, maar zonder de toelage van ongeveer 400.000 euro van de Vlaamse overheid kan de […]

Mechelse Poort veiliger voor fietsers dankzij fietstunnels

Dendermonde – Het verbaast wellicht niemand dat de Mechelsesteenweg een van de 800 gevaarlijke straten op het Vlaamse gewestwegennet is. De Vlaamse overheid heeft de ambitie om deze gevaarlijke punten aan te pakken en heeft wat de Mechelsesteenweg al concrete plannen. Vorige week werd een eerste stand van zaken gegeven. Het uitgangspunt is de verkeersveiligheid […]

Asfaltwerken in diverse straten

Dendermonde – In de loop van de volgende twee weken zullen wegenwerken worden uitgevoerd in de Oude Baan (24, 25 en 26 april), Moleneinde en Berkestraat (25, 26 en 29 april), Acacialaan (26, 29 en 30 april) en Scheepswerfstraat (29 en 30 april en 2 mei).

Verkeershinder Hamsesteenweg tot 18 april

Grembergen – Nog tot 18 april zorgen graafwerken in de berm met inname van fietspad en gedeelte rijvak van de Hamsesteenweg – tussen Tuinlaan en Oude Molenstraat in de richting van Grembergen – voor verkeershinder. Voor de veiligheid van de fietsers wordt een afgebakende doorgang aangelegd rond de erfzone op het rijvak en wordt er […]

Oudegemsebaan eind maart opnieuw volledig open voor het verkeer

Oudegem – In september werd ter hoogte van de Oudegemsebaan nummer 82 een wegverzakking vastgesteld. De werken om de onderliggende collector te herstellen, duurden van midden november vorig jaar tot midden februari. “Bij het cameraonderzoek, waarbij nagegaan werd of de herstellingswerken goed werden uitgevoerd, werd nieuwe schade vastgesteld. De nv Aquafin heeft er onmiddellijk alles […]

Wellicht in mei opnieuw doorgaand autoverkeer in Franz Courtensstraat

Dendermonde – Op dit ogenblik zijn de funderingswerken voor de nieuwe Bogaerdbrug aan de gang. “Deze werken zullen normaliter – zonder tegenslag door onvoorziene technische problemen of weersinvloeden – in april afgerond kunnen worden”, laat de stad weten. Na de funderingswerken zullen aan de kant van de Franz Courtensstraat de rioolleidingen “bijkomend gesteund worden door […]

Hemelstraat wordt afgesloten

Sint Gillis – De lokale politie laat via Facebook weten dat door werken in de Hemelstraat ter hoogte van huisnummer 118 geen veilige doorgang meer kon voorzien worden voor het verkeer. De Hemelstraat wordt bijgevolg afgesloten ter hoogte van het plein en de stationsparking. Deze parking is nog te bereiken kant Vondelparklaan. Omleiding via Weggevoerdenstraat […]

De hele week verkeershinder op Zeelsebaan

Grembergen – Als gevolg van een grondverschuiving in het wegdek op de Zeelsebaan (N47) in Grembergen wordt de rijbaan richting Zele voor de helft afgesloten over een afstand van 50 meter. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten wat verkeershinder veroorzaakt. Onder normale omstandigheden starten de herstellingswerken op maandag 10 december. Men verwacht dat de werken […]

Herstellen riolering en wegdek in de Paardentrapstraat start morgen

Dendermonde – Het herstellen van de wegverzakking in de Paardentrapstraat start op 3 december. De oorzaak van de verzakking is het begeven van de riolering. “Er zal gewerkt worden in twee fasen waarbij de werfzone telkens een weghelft zal innemen. Het verkeer wordt aan de werfzone geregeld met verkeerslichten. Een wegomlegging wordt ingesteld voor verkeer […]