Zoek

Nieuwe Dendermondse gemeenteraad gaat aan de slag

Gemeenteraad Dendermonde

Dendermonde – De gemeenteraadsleden die op 14 oktober werden verkozen, legden vanavond in het stadhuis de eed af in handen van burgemeester Piet Buyse. De gemeenteraadsverkiezing zorgde ervoor dat de kaarten grondig door elkaar werden geschud in Dendermonde. De volgende zes jaar maken CD&V en sp.a met hun 20 zetels de meerderheid uit. Open VLD, Vlaams Belang, N-VA en Groen tellen samen 15 zetels en voeren de oppositie.

Piet Buyse blijft burgemeester. Hij legde al op 19 december de eed af bij de provinciegouverneur. Leen Dierick, Niels Tas (tot 1 oktober 2014), Dirk Abbeloos, Martine Van Hauwermeiren, François De Bleser, Carine Verhelst en Lien Verwaeren werden door de nieuwe gemeenteraad als schepenen verkozen. De gemeenteraad koos ook elf OCMW-raadsleden. Patrick Meulebroek wordt OCMW-voorzitter en in die functie ook de achtste schepen.

Dendermonde telt de helft nieuwe gemeenteraadsleden

In zijn toespraak zei Piet Buyse dat de kiezer de politieke kaarten in Dendermonde grondig herschud heeft. “Vandaag hebben 18 nieuwe raadsleden de eed afgelegd, waarbij één van hen weliswaar vroeger ook al deel uitmaakte van deze raad. Dit betekent dat 51 procent van de gemeenteraad bestaat uit nieuw verkozen gemeenteraadsleden. Dat is ongezien! In 2006 waren er 13 nieuwe raadsleden of 37 procent van de gemeenteraad.” In de gemeenteraad zetelen 14 vrouwen en 21 mannen. De gemiddelde leeftijd van de raadsleden is 45 jaar. In de vorige legislatuur was dat 47 jaar.

“In Dendermonde wordt de sterke rooms-rode as die onze stad gedurende de voorbije twaalf jaar uitstekend bestuurd heeft, verder gezet om een beleid te voeren dat ten goede komt aan alle inwoners van Dendermonde”, zei burgemeester Buyse.

Walter Deygers, de nieuwe fractieleider van oppositiepartij N-VA, zag het anders en vond dat CD&V had gekozen voor “de zwakste partner, de partner aan wie je het minste macht moet afstaan”. “Denk nu niet dat N-VA achterblijft als een afgewezen bruid die in tranen uitbarst als haar partner voor iemand anders kiest”, zei Deygers. “De mensen van Dendermonde kunnen op ons rekenen om te doen wat goed is voor onze stad, niet enkel voor het centrum maar ook voor alle deelgemeenten. De meerderheid kan op ons rekenen voor een democratische samenwerking”.

Burgemeester én voorzitter

N-VA had het moeilijk met het feit dat burgemeester Piet Buyse ook werd voorgedragen en bekrachtigd als voorzitter van de gemeenteraad. “Volgens ons is de combinatie in elk geval geen gezonde situatie, zeker niet omdat werken met een andere voorzitter ook de burgemeester veel meer vrijheid zou kunnen geven in het deelnemen aan de gesprekken en discussies zonder dat hij regisseur van het gebeuren moet zijn”, aldus Walter Deygers.

Burgemeester Buyse reageerde door te stellen dat de hogere overheid aanvankelijk het plan had om het combineren het burgemeester- en voorzitterschap vanaf januari 2013 te verbieden, maar op die beslissing terugkwam omdat het niet noodzakelijk in alle gevallen de best werkbare methode zou zijn. Volgens Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) kiezen sommige gemeenten voor een voorzitter die niet de burgemeester is om op die manier extra zitpenningen te ontvangen. Groen en Open VLD sloten zich aan bij de kritiek van N-VA op het combineren van het burgemeester- en voorzitterschap.

Groen deelde bij de start van de installatievergadering boomtakjes uit. Matthias Coppens, de eenmansfractie van Groen, verduidelijkte later tijdens zijn korte toespraak dat als iedereen die in zijn tuin zou planten al één van de belangrijke programmapunten van Groen voor een stuk zou worden gerealiseerd, namelijk meer groen in Dendermonde.

Bart Van Malderen (sp.a) zei dat zijn partij de komende zes jaar het beleid zal toetsen aan drie zaken: eerlijkheid, duurzaamheid en het sociale karakter van beslissingen. “De stad staat voor grote uitdagingen en dat met een structureel financieel probleem. We willen daarom dat ook in Dendermonde niemand achter blijft”, zei hij.

Stijn Pluym (Open VLD) nam eveneens kort het woord. “We gaan af en toe een steek uitdelen zodat de meerderheid alert en wakker blijft”, glimlachte hij. De bereikbaarheid van de stad en de functie van winkelcentrum zijn en blijven belangrijk aandachtspunten voor Open VLD. Annie Van den Berghe sloot als CD&V-fractieleider het rijtje af en zei verder te willen werken aan een stad waar het aangenaam is om te wonen.

De druk bijgewoonde installatievergadering werd afgesloten met de eerste officiële receptie van het jaar.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie