Search

Klacht Vlaams Belang gegrond, maar geen herstemming

Provinciegouverneur André Denys heeft op de klacht van Barbara Pas, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang, geantwoord. Op het schepencollege van 20 augustus kwam de brief met het besluit van de gouverneur aan bod. In het openbaar verslag van de college-vergadering staat te lezen dat de gouverneur de klacht als gegrond beschouwt, maar het toch niet aangewezen vindt “de betreffende besluiten in hun uitvoering te schorsen op basis van de schending van de genoemde reglementering.” De gemeenteraadsleden moeten dus niet opnieuw stemmen. De brief van de gouverneur zal op de eerstkomende gemeenteraad voorgelegd worden.

Ter herinnering: Vlaams Belang diende in april van dit jaar de klacht in omdat, zo beweerde ze, de manier waarop in Dendermonde gestemd wordt niet uitsluit dat achteraf kan achterhaald worden welk gemeenteraadslid op wie stemde.

Nu wil het schepencollege, om die problemen in de toekomst te vermijden, het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aanpassen. Door voordrachten van kandidaten enkel schriftelijk toe te laten en dat ten laatste 5 dagen voor de vergadering, kan men voorgedrukte stembiljetten voorzien zoals het Vlaams Belang eist.

Opvallend is dat het huishoudelijk reglement een tweede verandering zal ondergaan. “Een gemeenteraadslid kan enkel door de eigen fractie worden voorgedragen”, staat in het verslag van het schepencollege. Deze aanpassing komt er duidelijk na de -voor de meerderheid gênante- voordracht van SP-A’er Jean-Michel De Potter door de Vlaams Belangfractie.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie