Zoeken

N-VA lijsttrekker Marius Meremans is kandidaat-burgemeester

N-VA Dendermonde hield vanavond een persontmoeting waarop werd bekendgemaakt dat Marius Meremans kandidaat-burgemeester is voor Dendermonde. Marius Meremans, uittredend schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger, zal volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen de N-VA lijst aanvoeren. De partij schuift hem naar voor als kandidaat-burgemeester voor de stad. Els Verwaeren, uittredend schepen, en Tomas Roggeman, uittredend schepen en Kamerlid, […]

Marius Meremans: “Dendermonde krijgt extra handhavers tegen zwerfvuil”

Om het openbaar domein in Dendermonde proper en net te houden, werkt het lokale bestuur op vijf fronten. De handhaving op zwerfvuil is daar één van. Om deze pijler kracht bij te zetten en dus meer te controleren op zwerfvuil, komen er extra handhavers op het terrein. “Dankzij OVAM kunnen we als stad beroep doen […]

Stadsbestuur werkt aan nieuwe visie op ruimtelijke ordening

Dendermonde trekt een wissel op de toekomst. Het bestuur werkt op verschillende fronten aan een stad die zowel voor inwoners, ondernemers als investeerders aantrekkelijk is. Schepen Marius Meremans (N-VA), verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing, lanceerde daarom voor de zomervakantie het plan om een nieuwe visie op ruimtelijke ordening te ontwikkelen. Het schepencollege duidt nog […]

Marius Meremans: “Binnenstad wordt zone 30”

marius meremans

De gemeenteraad zette het licht op groen voor “de invoering van een ruime zone 30 in de binnenstad, de stationsomgeving en de weg naar zwembad Olympos”. “Een zone 30 is een heel effectieve maatregel. Die zorgt ervoor dat de verkeersleefbaarheid en -veiligheid sterk toeneemt. Dat is belangrijk voor de centrumfunctie van de binnenstad”, aldus schepen […]

Stad Dendermonde op zoek naar centrummanager

centrummanager dendermonde

Zes jaar geleden toont onderzoek aan dat Dendermonde als winkelstad een forse teruggang kende. In 2018 pleit Unizo Dendermonde pleitte dan voor een centrummanager. “UNIZO is vragende partij voor een citymarketingbeleid. Het centrum van Dendermonde heeft op dit ogenblik geen identiteit meer”, zei voorzitter Peter Meyers toen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zegt Marius […]

Vier Dendermondse verkozenen na 26 mei 2019

Dendermonde telt na de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 vier verkozenen. Marius Meremans verlengt zijn mandaat in het Vlaams Parlement. In het federaal parlement krijgen Tomas Roggeman (N-VA), Leen Dierick (CD&V) en Barbara Pas (Vlaams Belang) elk een zetel. Meer informatie over de resultaten van de verkiezingen vind je hier.

N-VA hoopt op 2 verkozen parlementsleden

N-VA presenteerde deze maand de lijst waarmee ze op 26 mei naar de Oost-Vlaamse kiezer trekt. “N-VA staat sterk in Dendermonde, leverde een goed uitslag af met de gemeenteraadsverkiezingen en werd daar ook duidelijk voor beloond. We willen gaan voor 2 verkozen parlementsleden. Het blijft uitermate belangrijk dat Dendermonde een rechtstreekse lijn aanhoudt met Brussel. […]

Hoe zou jij de gedempte Dender tijdelijk invullen?

Eerst het spijtige nieuws. De openlegging van de ‘gedempte Dender’ is niet voor morgen. Volgens de stad die zich informeerde bij De Vlaamse Waterweg zullen de werken “wellicht nog enkele jaren op zich zal laten wachten”. Dan het goede nieuws. De stad doet een oproep om mee te denken over de “tijdelijke nieuwe invulling” van […]

Marius Meremans: “Dendermonde staat stil door een gebrek aan investeringen”

Marius Meremans (N-VA) is gemeenteraadslid en lijsttrekker voor N-VA Dendermonde. Hoe ervaart u tot hiertoe de verkiezingscampagne in het algemeen? Is er (al) sprake van verkiezingskoorts? Marius Meremans: “De campagne verloopt goed. Onze lijst is strijdvaardiger dan ooit. We hebben veel mensen in onze rangen die er echt voor gaan. Naar mijn aanvoelen is meer […]