Zoek

Inzameling sportkleding en sportschoenen

Gemeenteraadslid Tineke Wauters (Vooruit) stelde op de gemeenteraad van begin september voor om sportkledij en sportschoenen in te zamelen voor jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties. “De maand september is voor ieder gezin een dure maand, maar zeker voor gezinnen in kwetsbare situaties. Vrije tijd en sport zijn dan dikwijls niet de prioriteit, maar wel […]

Meeste bushaltes in Dendermonde niet voorzien op rolstoelgebruikers

Gemeenteraadslid Tineke Wauters (sp.a) stelde vast dat de meeste bushaltes in Dendermonde rolstoelgebruikers niet toelaten zelf de bus te nemen. “Van de 98 bushaltes in Dendermonde zijn er slechts 6 waar rolstoelgebruikers kunnen opstappen zonder hulp, aan 24 haltes kunnen ze opstappen met hulp. Aan 2 op 3 haltes in Dendermonde kunnen rolstoelgebruikers dus helemaal […]

“Telefonische afspraak containerpark mogelijk maken”

Tom Bogman

De containerparken van Verko zijn enkel toegankelijk na afspraak. “Dat is normaal gelet op de coronamaatregelen. Maar die afspraak kan enkel online gemaakt worden. Sp.a wil niet dat ouderen en mensen zonder internettoegang zo uitgesloten worden”, zegt gemeenteraadslid Tom Bogman (sp.a). “Een ouder koppel werd deze ochtend de toegang geweigerd omdat ze geen afspraak hadden […]

Tom Bogman: “Verkeersstromen in kaart brengen met Telraam”

telraam dendermonde

Tom Bogman (sp.a) deed op de jongste gemeenteraad een interessante oproep om mobiliteit in Dendermonde meer meetbaar te maken. Met een Telraam-toestel is dit perfect mogelijk. In Dendermonde zijn op dit ogenblik drie Telramen actief. “Het toestel is een combinatie van een microcomputer, sensoren en een lage-resolutiecamera. Telraam ontwikkelt toptechnologisch en betrouwbaar meetmateriaal dat beschikbaar […]

“Woonzorg moet betaalbaar blijven zorgbehoevende ouderen”

gwen brabants

Het woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis zal in de toekomst door De Broeders van Liefde, uitbaters van het woonzorgcentrum Mariatroon in de Brusselsestraat, worden beheerd. Op de gemeenteraad uitte Gwen Brabants (sp.a) haar bezorgdheid over de toekomst van het personeel. Ze benadrukte ook dat het woonzorgcentrum betaalbaar moet blijven voor iedereen. “Als fractie kunnen […]

“Meer dan 50 kinderen aan hun lot worden overgelaten”

Niels Tas

De stad maakte bekend dat het de bedoeling heeft om de Freinetschool De Appelbloesem in Appels te sluiten. Dit werd op 11 juni op een informatieavond bekend gemaakt aan ouders van de leerlingen. “Een kind dat minder goed presteert op school, een werknemer die niet goed functioneert, een bedrijf dat problemen ondervindt: de leerkracht, een […]

Sp.a wil geen vergoeding voor bestuurders Autonoom Gemeentebedrijf

Tom Bogman

Deze maand verzette gemeenteraadslid Tom Bogman (sp.a) zich op de gemeenteraad “tegen een mogelijke zitpenning voor bestuurders van het AGB, dat de sportinfrastructuur van de stad Dendermonde beheert”. “Tijdens de eerste raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) opende raadslid Hilde Raman namens N-VA de deur om ook voor die vergaderingen een zitpenning toe […]

Gwen Brabants: “Aandacht voor welzijn ouderen”

sp.a Dendermonde

Gwen Brabants (sp.a) vroeg in een tussenkomst op de gemeenteraad meer aandacht voor het welzijn van ouderen. “Wij vragen dat het welzijn van onze ouderen altijd voorop staat. En dat mensen hun huisdier mee kunnen nemen naar het rusthuis. Deze maatregel kan vereenzaming tegen gaan en deze zeer ingrijpende gebeurtenis draaglijker maken”, aldus gemeenteraadslid Gwen […]

“Een beleid dat duurzaam is voor elkaar”

Dendermonde – Afgelopen woensdag werd in Dendermonde de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De verschillende fracties kregen daarbij het woord. Voor het kartel sp.a-Groen sprak Niels Tas (sp.a) de gemeenteraadsleden toe. In zijn redevoering was Niels Tas bijzonder kritisch voor de nieuwe meerderheid, maar hij reikte ook de hand uit om tal van lopende en nieuwe belangrijke […]

Carine Verhelst (sp.a) verlaat actieve politiek

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

Deze week maakte Tom Bogman, voorzitter sp.a Dendermonde, bekend dat Carine Verhelst (sp.a) haar mandaat als gemeenteraadslid niet zal opnemen. “De verkiezingen zijn achter de rug en de stemmen zijn geteld. Als ploeg mogen we trots zijn op ons resultaat. We groeien van 3 naar 5 zetels. Samen met onze kartelpartner Groen halen we zelfs […]